Ông Lê Đỗ Mười được điều động và bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam

Sáng 23/5/2023, Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam.

Theo Quyết định công bố tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải điều động và bổ nhiệm ông Lê Đỗ Mười – Viện trưởng Viện Chiến lược và phát triển Giao thông vận tải, giữ chức Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, kể từ ngày 24/5/2023.

   

Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải công bố Quyết định của Bộ trưởng về việc ông Nguyễn Đình Việt – Quyền Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam thôi làm Quyền Cục trưởng và tiếp tục giữ chức Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, kể từ ngày 24/5/2023.

   

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam – ông Lê Đỗ Mười gửi lời cảm ơn Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng và tập thể lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải đã tín nhiệm giao nhiệm vụ. Ông Lê Đỗ Mười hứa sẽ tiếp thu đầy đủ các chỉ đạo của Bộ trưởng; nỗ lực đoàn kết, nhất trí với tập thể lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới.