Cục Hàng hải Việt Nam và Cơ quan hàng hải và cảng Brunei Darussalam củng cố và tăng cường mối quan hệ thông qua việc ký kết Thỏa thuận công nhận lẫn nhau giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền viên theo Công ước STCW

Chiều ngày 10/2, trong khuôn khổ chuyến tháp tùng Lãnh đạo Bộ GTVT và Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Brunei Darussalam, Cục Hàng hải Việt Nam đã có buổi gặp mặt chính thức và làm việc với Cơ  quan Hàng hải và Cảng Brunei.   Cơ quan Hàng hải và Cảng của Brunei Darussalam (“MPABD”) được thành lập vào tháng 9 năm 2017, được sáp nhập giữa Cơ quan Hàng hải và Cơ quan cảng biển của Brunei, có chức năng tăng cường hiệu quả và phát triển cảng biển cũng như điều tiết và kiểm soát hành hải tại cảng.  MPABD cũng thực hiện các chức năng cấp phép và quy định đối với tàu thương mại và đặc biệt là đối với việc an toàn trên biển. Brunei và Việt Nam cùng là thành viên của Tổ chức Hàng hải Quốc tế từ năm 1984 và đều gia nhập Công ước STCW 78. Hai bên đã ký kết Thỏa thuận công nhận lẫn nhau Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền viên theo Công ước STCW năm 2002 và Hiệp định hàng hải ngày 12/11/2001 tại Bandar Seri Begawan, Brunei. Tuy nhiên Thỏa thuận theo Công ước STCW đã hết hiệu lực từ tháng 9 năm 2012, để tạo điều kiện thuận lợi cho thuyền viên hai nước làm việc trên tàu mang cờ nước còn lại, Cục Hàng hải Việt Nam và Cơ quan hàng hải và cảng của Brunei Darussalam đã trao đổi và thống nhất ký mới Thỏa thuận theo Công ước STCW. Đoàn công tác của Cục Hàng hải Việt Nam do Quyền Cục trưởng Nguyễn Đình Việt dẫn đầu cùng các cán bộ thuộc các phòng chuyên môn của Cục Hàng hải Việt Nam. Tại buổi làm việc Hai bên đã thảo luận về việc sớm hoàn thiện các thủ tục nội bộ để Thỏa thuận công nhận lẫn nhau Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền viên theo Công ước STCW được ký kết vào thời gian thích hợp trong năm 2023. Hai bên hợp tác trao đổi việc thúc đẩy sử dụng và trao đổi dữ liệu và tài liệu điện tử như: chứng chỉ điện tử, chia sẻ bí quyết, kinh nghiệm xây dựng, triển khai cơ chế một cửa hàng hải; liên tục trao đổi dữ liệu, cụ thể là các thông tin chi tiết về tàu/thuyền viên, giấy chứng nhận điện tử của tàu/ thuyền viên và dữ liệu điện tử liên quan đến cấp phép cho tàu ra/ vào cảng. Cùng ngày Đoàn công tác cũng đến thăm trung tâm điều phối giao thông hàng hải (VTS) của Brunei và trao đổi về khả năng xúc tiến hợp tác trong việc đào tạo, trao đổi nguồn nhân lực hàng hải giữa hai quốc gia. Trao đổi tại buổi làm việc, Quyền Cục trưởng Nguyễn Đình Việt cho rằng việc ký kết mới Thỏa thuận công nhận giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền viên theo Công ước STCW ngoài việc tạo thêm các cơ hội việc làm cho thuyền viên Việt Nam và Brunei Darussalam còn là cơ hội tốt để cơ quan hàng hải của hai nước học hỏi lẫn nhau trong việc nâng cao kiến thức lý thuyết và thực tiễn cho thuyền viên trong bối cảnh thế giới đang dần coi thuyền viên là một lực lượng lao động chủ chốt, là nhân tố quan trọng cung cấp dịch vụ thiết yếu trong nền kinh tế toàn cầu. Trong các điều khoản của Thỏa thuận này, thuyền viên cần được đào tạo với kiến thức phù hợp về luật pháp hàng hải cũng như nắm được luật và quy định hàng hải của Việt Nam và Brunei Darussalam để có đủ năng lực và điều kiện làm việc trên các tàu mang cờ của hai nước./.