Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các Thông tri, Nghị quyết, quy định của Tổ chức Hàng hải Quốc tế năm 2022 tại khu vực phía Bắc

Sáng ngày 06/12/2022, ông Hoàng Hồng Giang, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị tuyên tuyền, phổ biến các Thông tri,  Nghị quyết, quy định của Tổ chức Hàng hải Quốc tế tại khu vực phía Bắc tại Hải Phòng. Tham dự Hội nghị có đại diện các Phòng cơ quan Cục, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, các Cảng vụ Hàng hải, Chi cục Hàng hải, Trường Cao đẳng Hàng hải và 53 doanh nghiệp cảng biển, đơn vị cung ứng thuyền viên và các hãng tàu, đại lý tàu hàng hải khu vực phía Bắc.

Hội nghị năm 2022 sẽ tập trung vào các nội dung: hướng dẫn, quy định của IMO liên quan đến tàu tự hành không người lái, các Quy định của Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên năm 1978 và sửa đổi 2010; cập nhật các quy định mới của IMO về an toàn và bảo vệ môi trường hang hải; hành động của IMO về cắt giảm khí nhà kính từ tàu biển.

Phát biểu tại Hội nghị ông Hoàng Hồng Giang, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam cho rằng đây là cơ hội để các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải, các đơn vị trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam bổ sung, cập nhật các quy định của Tổ chức Hàng hải Quốc tế liên quan đến an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và bảo vệ môi trường biển. Đồng thời thông qua hội nghị này các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị có cơ hội trao đổi với nhau kinh nghiệm, giải pháp thực hiện các quy định của IMO hướng tới mục tiêu bảo đảm và hiệu quả và đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp tích cực trao đổi làm rõ các vấn đề vướng mắc, tháo gỡ  khó khăn, đề ra giải pháp, kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động an toàn – an ninh hàng hải và bảo vệ môi trường biển./.

Phòng HTQT-IMO