THỦ TỤC CẤP LÝ LỊCH LIÊN TỤC CỦA TÀU BIỂN

THỦ TỤC CẤP LÝ LỊCH LIÊN TỤC CỦA TÀU BIỂN

 • 1. Thành phần hồ sơ:
 • Công văn đề nghị cấp Lý lịch liên tục của chủ tàu (bản chính)
 • Lý lịch liên tục hiện tại do Quốc gia tàu mang cờ gần nhất cấp (bản sao)
 • Giấy chứng nhận phù hợp (DOC) (bản sao)
 • Giấy chứng nhận quản lý an toàn (SMC) (bản sao)
 • Giấy chứng nhận an ninh tàu biển (ISSC) (bản sao)
 • Trường hợp cấp lại do thay đổi thông tin thì nộp hồ sơ nêu trên kèm theo tờ khai Form 1 và Form 2 CSR (bản chính)
 • Trường hợp xin cấp lại do mất phải nêu rõ lý do trong công văn đề nghị cấp lại và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (bản chính), kèm theo các hồ sơ nêu trên.
 • 2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 • 3. Phí, lệ phí:
 • Cấp Lần đầu: 1.500.000 đồng
 • Bổ sung sửa đổi hoặc cấp lại: 300.000 đồng
 • 4. Căn cứ pháp lý:
 • Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015;
 • Bộ luật An ninh tàu và bến cảng (ISPS Code);
 • Thông tư 27/2011/TT-BGTVT ngày 14/4/2011 của Bộ Giao thông vận tải quy định việc áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sịnh mạng con người trên biển năm 1974 ban hành kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển;
 • Thông tư 192/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 quy định mức thu chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của tàu biển.