6. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ CẤP SỔ THUYỀN VIÊN

Thủ tục đăng ký và cấp Sổ thuyền viên

 • 1 Trình tự thực hiện:
 • a) Nộp hồ sơ TTHC:
 • Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Sổ thuyền viên đến Chi cục Hàng hải Việt Nam tại Tp. Hải Phòng.
 • b) Giải quyết TTHC: Chi cục Hàng hải Việt Nam tại Tp. Hải Phòng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định, vào sổ và hẹn trả kết quả đúng thời hạn quy định.
 • Trường hợp nộp trực tiếp, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn ngay cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định;
 • Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì Chi cục Hàng hải Việt Nam tại Tp. Hải Phòng thông báo bằng văn bản chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ;
 • Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chi cục Hàng hải Việt Nam tại Tp. Hải Phòng thực hiện việc vào Sổ đăng ký thuyền viên và cấp Sổ thuyền viên theo mẫu. Trường hợp không cấp sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 1. Cách thức thực hiện:
 • Nộp hồ sơ trực tiếp, qua hệ thống bưu chính hoặc dịch vụ công trực tuyến.
 1. Thành phần:
 • Tờ khai đề nghị cấp Sổ thuyền viên theo mẫu
 • Hai ảnh màu 4×6 cm, kiểu Chứng minh nhân dân chụp trong vòng sáu (06) tháng;
 • Bản sao (kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
 • Bản sao (kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao chứng thực Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cơ bản;
 • Chứng chỉ chuyên môn phù hợp với chức danh đảm nhận đối với các chức danh không yêu cầu Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (đối với thuyền viên);
 • Văn bản tiếp nhận thực tập của chủ tàu (đối với học viên thực tập).
 1. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 2. Thời hạn giải quyết:
 • Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 1. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.
 2. Cơ quan thực hiện TTHC:
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Hàng hải Việt Nam tại Tp. Hải Phòng.
 1. Kết quả của việc thực hiện TTHC:
 • Sổ thuyền viên
 1. Phí, lệ phí
 • Lệ phí: 190.000 đồng/ 1 sổ.
 1. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:
 • Tờ khai đề nghị cấp Sổ thuyền viên
 • Mẫu Sổ thuyền viên.
 1. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
 • Thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển Việt Nam, tàu biển nước ngoài phải đăng ký với cơ quan đăng ký thuyền viên và được cấp Sổ thuyền viên
 1. Căn cứ pháp lý của TTHC:
 • Thông tư số 23/2017/TT-BGTVT ngày 28/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam;
 • Thông tư 189/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động chuyên ngành hàng hải.
Mẫu đơn đề nghị       

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *