Hội nghị Công chức, người lao động Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hải Phòng năm 2023

Thực hiện Chỉ thị liên tịch số 5456/CTLT-CHHVN-CĐCHHVN ngày 13/12/2023 của Cục Hàng hải Việt Nam và Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; văn bản số 5645/BCĐ-TCCB ngày 22/12/2023 của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Cục Hàng hải Việt Nam; sáng ngày 22/01/2024, Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị Công chức, người lao động năm 2023. Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Thị Mỹ Hạnh – Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Hàng hải Việt Nam.

Hội nghị đã thông qua bản Báo cáo Kiểm điểm việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Chi cục; Báo cáo Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Công chức, người lao động năm 2022 và những quy định về thực hiện dân chủ tại Chi cục; Báo cáo Đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu Chi cục trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2023; Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2023, Phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2024; Báo cáo Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2023, đề xuất chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo kết quả thu chi ngân sách và các hoạt động tài chính khác của Chi cục; Đánh giá việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023  và lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ 2024.

Bằng tinh thần trách nhiệm và ý thức xây dựng tập thể, công chức, người lao động Chi cục đã sôi nổi đóng góp ý kiến và đề xuất các giải pháp hữu hiệu phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và hoàn thành tốt kế hoạch năm 2024. Trên cơ sở đó, Đoàn Chủ tịch Hội nghị đã tiếp thu và giải đáp những kiến nghị, đề xuất của công chức, người lao động. Đồng thời, tổ chức phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2024 giữa Thủ trưởng đơn vị và Chủ tịch Công đoàn Chi cục.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Mỹ Hạnh biểu dương thành tích đã đạt được của tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động Chi cục trong năm qua; đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế trong hoạt động của đơn vị, nhấn mạnh những yêu cầu, nhiệm vụ cần phải tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Thay mặt toàn thể công chức, người lao động tại đơn vị, đồng chí Lê Vinh Quang – Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục và hứa cùng tập thể công chức, người lao động Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hải Phòng luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, nỗ lực cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Hội nghị công chức, người lao động năm 2023 của Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hải Phòng đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự đồng thuận, nhất trí cao; phát huy tinh thần dân chủ, sức mạnh tập thể, tính sáng tạo; thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm chính trị cao của tập thể công chức, người lao động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2024.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: