Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2022/NĐ-CP về Đăng ký biện pháp bảo đảm có hiệu lực từ 15.01.2023

Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về Đăng ký biện pháp bảo đảm, Nghị định này thay thế Nghị định 102/2017/NĐ-CP  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *