Hưởng ứng Ngày Hàng hải Thế giới năm 2023 với chủ đề “Marpol tuổi 50: Sự cam kết không ngừng – MARPOL at 50: Our commitment goes on”

Hưởng ứng ngày hàng hải thế giới năm 2023 với chủ đề “Marpol tuổi 50: Sự cam kết không ngừng – MARPOL at 50: Our commitment goes on”, đồng chí Hoàng Hồng Giang – Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đã gửi Thư ngỏ tới các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải và toàn thể thuyền viên Việt Nam.

Trang thông tin điện tử Chi cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hải Phòng trân trọng đăng nguyên văn Thư này.