Thông tư Quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký tàu biển thuyền viên trên tàu biển Việt Nam

Thông tư Quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký tàu biển thuyền viên trên tàu biển Việt Nam

 
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *